Ur. w Siedleckiem, studiował architekturę. Walczył w Legionach. W 1929-30 był dowódcą 3 Dywizji Piechoty w Zamościu (w randze płk.), wcześniej od 1926 dowódcą piechoty dywizyjnej. Z Zamościa odszedł na d-cę DP w Wilnie. Od 1932 w stanie nieczynnym, był szefem OZN. W 1939 dowodził Grupą Operacyjną - Południe Armii "Prusy". Później w niewoli. Zm. w Londynie.