Ur. w Zamościu, ukończył liceum męskie (1949). Projektował m.in. budynek "Orbisu" i osiedle Za Żelazną Bramą w Warszawie. W 1992 wygrał konkurs na założenia projektu zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie. Ob. w Belgii.


 * W czasach licealnych Andrzej, jak przekręcano jego nazwisko, "Skopany", wyczarowywał dekoracje do okolicznościowych przedstawień w auli, przemienianej wnętrze w bajkowy ogród czy tajemniczy okręt (U. Kozioł).