Ur. w Chomęciskach, walczył w BCh, później w WP (szlak od Warszawy do Kołobrzegu), po wojnie walczył z UPA. Od 1955 sekretarzem PK ZSL, 1961-73 z-cą przewodniczącego PMRN, ukończył też prawo (UMCS). Wiceprezes ZP, później ZW ZBoWiD, a w 1985 został czł. Rady Naczelnej, ponadto przewodniczący oddziału Zw. Inwalidów Wojennych, przew. RP LZS,  wiceprezes PZ LOK, w 1982 w Prezydium WR PRON, także wiceprzewodniczącym Wojew. Komitetu Obrońców Pokoju. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP.