Najcenniejsze zbiory biblioteki Pelplinie dyr. A. Liedtke 18 VIII 1939 dwoma wagonami przywiózł w 29 skrzyniach (m.in. z 606 inkunabułami i 411 rękopisami) do Zamościa i ukryto w zamojskiej Kolegiacie. Niemcy wpadli na ten ślad już w X 1939 i wywieźli do Gdańska i Malborka. Szukali przede wszystkim jednak najcenniejszej książki na świecie Biblii Gutenberga, którą w osobnej walizce zawieziono do banku w Warszawie.