Dr Bogumiła Sawa przedstawiła hipotezę lokalizacji skokowskiego zamku, w którym urodził się Jan Zamoyski i nieistniejącej już wsi Skokówka na postawie własnej interpretacji przywileju lokacyjnego. Czytamy w nim: zamek Skokówka, a nie zamek w Skokówce tj. wsi, która istniała wtedy już tylko jako stała, sąsiednia ziemia - przyszły plac budowy Zamościa.
Nowy zamek miał powstać na stałej ziemi, naprzeciwko (więc nie daleko, na wprost, przed nim) starego zamku na wyspie pomiędzy rzekami, około grobli stawowej. Ową wyspą ze starym zniszczonym zamkiem miało być niewielkie wyniesienie z obecną Rotundą. Dodatkowo jeszcze tę lokalizację potwierdzać może owa grobla powiązana z wzniesioną wkrótce Bramą Szczebrzeską. W takim układzie: wyspę, groblę i nowy zamek przedstawia plan Brauna, który dr Sawa ściśle łączy z malowaniem rozmierzenia placu na miasteczko B. Moranda. Z nowym zamkiem wg przywileju miało być połączone miasto.