Dawna łąka i strumień zasilany źródłem na Majdanie, dopływ Czarnego Potoku. Nazwa znana już w k. XVIII w., popularna w obu znaczeniach wśród mieszkańców do czasów współczesnych (pastwisko, pranie bielizny, zabawy dzieci). Dawniej wiosną z Potoku przypływały do niej nawet szczupaki (K. Radziejewski). Ob. ciek wodny odprowadzający wodę z rowów melioracyjnych, większość roku wyschnięty (od 2010 przepompownia kieruje wodę do Zamościa). Łąkę stopniowo zabudowano.