Ur. w Miechowie, absolwent KUL, dr (1999), dr hab. (2014), adiunkt Instytutów Filozofii  KUL i Akademii Ignatianum w Krakowie, pracował na Uniwersytetach w USA i Belgii, profesor PWSZ w Chełmie. Autor ponad ćwierć tysiąca publikacji, w tym 10  książek z zakresu podejmowanej problematyki naukowej. 1 IX 2021 został rektorem - 52. - reaktywowanej po 237 latach Akademii Zamojskiej.