Czynne od 1992/93 osobne hasło: Zespół Szkół im. Unii Europejskiej. W 1994 pierwszych 6 maturzystów o profilu humanistycznym i 5 ogólnym (9 na studia), w następnym roku 32. W 1997 aż 96% absolwentów zdało na studia. Szkoła kładzie nacisk na naukę języków obcych (angielski 6 godz.) i informatykę, oraz wiedzę z zakresu biznesu i marketingu. W klasach do 16 uczniów, 9 nauczycieli, (czesne 1,2 mln zł - 1992), klasy o 4 profilach. Szkoła posiada najwyższy wskaźnik dostających się na studia. Od 1997 w d. koszarach.
Liceum zajmuje wysokie miejsca w renomowanych rankingach krajowych, od 2004 nieprzerwanie najlepsze z zamojskich szkół, w skali kraju najwyżej w 2014 - 25 m., 52 m. - 2009 i 58 m. - 2008, w województwie lubelskim za lata 2008-2014 kolejno 3, 3, 5, 2, 4, 5, 2 m. W 2020 w rankingu "Newsweeka" znalazł się na 19 m. w Polsce, pierwszym w województwie., a tylko wg wskaźnika EWD na trzecim miejscu w kraju! W 2019/20 liceum liczyło 367 uczniów, 2021/22 - 351. W 2006 gimnazjaliści napisali test najlepiej w kraju. Absolwentami Liceum są - Jakub Ziółkowski, Agata Adamek, Hanna Piaseczna, Jerzy Kruk, Krzysztof Gradziuk. W 1995 szkołę odwiedził Donald Tusk, w 2022 b. prezydent Niemiec H. Köhler, a także m.in. ambasador RPA.