Ur. w Lesznie. W Kijowie zaangażował się w pomoc uchodźcom polskim po Rewolucji, angażując się również w walkę z ruchami socjalistycznymi. Po wojnie zamieszkał w Zamościu. Należał do Stronnictwa Narodowego. Był prezesem Centralnej Kasy Spółdzielczej, działaczem zamojskiego Oddziału Towarzystwa Rolniczego.