Pochodzą prawdopodobnie z Przedmieścia Hrubieszowskiego (zlikwidowane podczas modernizacji twierdzy). Najstarszy znany przedstawiciel rodziny Szymon (1759-1834) był rzeźnikiem. Wraz z żoną Teklą (1780-1839) spoczywają pod najstarszym nagrobkiem na zamojskim cmentarzu (B). Ich syn Ignacy Służewski (1800-1861) był budowniczym, zasłużony przy przebudowie bram. Zamieszkał na Nowej Osadzie. Uratował przed zniszczeniem figurę św. Michała z Bramy Szczebrzeskiej (ob. na ul. Ogrodowej). Jeden z jego wnuków Wincenty Służewski (1883-1964) rolnik z Nowego Miasta (mieszkał za późniejszym kościołem przy ul. Gminnej), wielokrotnie kandydował do RM (m.in. 1919 i 1939), czł. Komitetu Budowy kościoła św. Krzyża. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (T).


 *  Inskrypcja z płyty nagrobnej - Memento Mori. Przechodniu Uroń westchnienie za duszę Szymona 30 IX 1834 i Tekli 19 I 1839 zmarłych małżonków Służewskich, których zwłoki tu spoczywają.