Wydawany w 1929-30 - tygodnik poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym, naukowym i literackim, można też było przeczytać we wstępnym artykule, że wiekowa tradycja hetmańskiego grodu jest matką niniejszego pisma. Wydawcą był Antoni Borkowski, długoletni korespondent prasy warszawskiej, a redaktorem autor książek podróżniczych Emil Migasiński z Warszawy, redakcja i administracja przy ul. Lwowskiej 1, potem ul. Staszica 12. I-szy numer ukazał się 12 X 1929. Do 14 XII 1930 wyszły 63 numery (1200-1500 nakładu, 800 prenumeratorów, 35 gr). Liczyło 6-8 s., formatu 31x24 cm, w piśmie pojawiały się nieliczne ilustracje. W piśmie zwracał uwagę interesujący dział literacki (powieść w odcinkach, krytyka literacka), publikowali znani literaci i publicyści spoza Zamościa (Or-Ot, J.N. Kłosowski, W. Śliwina, G. Lawina). Pismo nie przynosiło zysków, było apolityczne, upadło, gdy starosta zakazał w nim umieszczania ogłoszeń urzędowych (w rewanżu za niedopuszczanie publikacji przedwyborczych BBWR).


 * Druk numeru kosztował 345 zł, pensja redaktora 300 zł, opłaty administracyjne i pocztowe 200 zł.