Zamojskie gniazdo powstało w 1922 (prezes Tadeusz Gajewski, później Garlicki i od 1929 Adam Sajkiewicz, siedziba w nadszańcu płn, 120 czł.). Wśród założycieli znajdowali się Kowalski - sekretarz  (prac. Sądu Okręgowego), F. Klaude - skarbnik (prac. Sądu Okręgowego), Strzyżowski - gospodarz (Naczelnik Straży), czł. Zarządu - Paczyński (prokurator), L. Ciesielski (komendant Policji), L. Garlicki (SO), Tchórzewski (UM), Czołowski (poczta). Skupiało środowiska prawicowe, było sygnatariuszem "Straży Narodowej", która (programowo walczyła z komunistami), podczas defilady w 1927 założyli czerwone koszule. Bardzo popularne w l. 20-tych, posiadało znany chór (dyr. C. Rybiński) i aktywne koło teatralne, sekcję gimnastyczną, później także lekkoatletyczną (czołowy zawodnik Adam Malon - 1000 m, oszczep, wzwyż, boks) i pingpongową.
W 1927 powstał Podokręg Zamojski (4 powiaty, 712 czł., prezes J. Pawłowicz z Hrubieszowa), a 10 IX 1929 Okręg Zamojski (8 gniazd, 538 czł.), prezesem Okręgu został nadal J. Pawłowicz, wiceprezesem Faustyn Klaude, sekretarzem T. Gajewski, Stanisław Starak, z-cą naczelnika Józef Magryta, czł. zarządu Adam Sajkiewicz - wszyscy z Zamościa, w sądzie honorowym Bajkowski, Kowerski i Stroiński. Wśród działaczy było wielu pracowników sądowych oraz wielu wybitnych obywateli, do najaktywniejszych należał naczelnik gniazda sokolego Garlicki. pod koniec l. 30. nastąpił odpływ członków (w  okręgu 253, prezes Cybulski). W 1993 zawiązała się drużyna sokola z sekcją strzelecką, l.a. i sportów obronnych, jednak wkrótce upadła.


 * W 1925 na zjeździe Sokołów z okazji Dni Morza wyróżniała się żeńska drużyna z Zamościu - granatowe czapki z amarantowymi daszkami.