Ur. w Zamościu, był właścicielem pierwszego w Zamościu samochodu osobowego Fiat 125p, wieloletni taksówkarz (nr 29), który nabył w 1967 za 2 tys. $. Rozpoczynał i kończył pracę zawodową w PKS. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.