Ur. w Hrubieszowie, mgr historii (KUL), w 1977-88 pracował w Stow. "Pax", później m.in. kierował rejonowym biurem pracy, był naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich w ratuszu (w 1995 wydz. zlikwidowano), dyrektorem filii Wojew. Urzędu Pracy. W 1991 kandydował do Sejmu ("Solidarność"), w 1992 został przewodniczącym Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, w 1990-94 radny miejski, był też wiceprezesem rejonowego PKPS. Od 2016 prezes Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Autor książek Zbrodnie ukraińskie na terenie gminy Moniatycze (2005) i Rok 1920 na terenie gminy Moniatycze (2012).