Ur. w pow. limanowskim. Zawodowy oficer TSWL, kierował w 1963-73 Klubem Żołnierskim i w 1973-84 Garnizonowym Klubem Oficerskim. Był prezesem oddziału PTTK (1976-84), czł. MRN i PMRN, działaczem LOK - w 1991 delegatem na zjazd krajowy, w 1992 został wiceprezesem okręgu zamojsko-tarnobrzeskiego. Wycieczki oprowadzał od 1966, przez ostatnie lata pod własną firmą "Obieżyświat" (do 2003). Inicjator powołania komitetu budowy pomnika J. Zamoyskiego (od 1997 przewodniczący), także autor publikacji prasowych o założycielu miasta. Podróżnik, zwiedził 20 krajów. W 2005 otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Przekazał do zamojskiego Archiwum ponad 500 plakatów filmowych.