25 X 1962 z inicjatywy Mariana Szubtarskiego, powstało koło, następnie w 1965 oddział powiatowy. W 1965 oddział powiat. liczył 39 czł. i kandydatów, w tym 13 z Zamościa (22 z Chomęcisk), 1974 - 43 czł. (22 z Zamościa). W jego miejsce utworzono 26 IX 1977 oddział wojewódzki. Na czele powiatowego, później wojewódzkiego "Paxu" od początku stał M. Szubtarski. Przewodniczącym powstałego w 1975 oddziału miejskiego został Jerzy Ciepliński (90 czł., 6 kół). Później zamojskim "Paxem" kierował Aleksander Śwircz.
Pierwsza siedziba znajdowała się przy Rynku Wielkim 16 (mieszkanie F. Jabłońskiego), potem ul. Żeromskiego, a od 7 IV 1973 nowo wzniesiona siedziba przy ul. Grodzkiej (otwierał przewodniczący B. Piasecki). Zamojski "Pax" liczył w 1978 - 70 czł., 1980 - 90 czł., 1983 - 47 czł. W 1983 wyodrębniono Koło w Zamościu. W 1984 oddział odwiedził przewodniczący Z. Komender (wtedy wicepremier). Oddział organizował m.in. spotkania z pisarzami (J. Kurek, J. Dobraczyński), kombatantami, z poezją regionalną (Niklewiczowa 1987, Misiura 1989, Majkut), regionalistami, z hinduskim jogą, wystawy (m.in. ks. E. Kościółko "Kwiaty", 1977).
Na pocz. l. 90. przy Paxie działało Polskie Form Chrześcijańsko-Demokratyczne (również na czele M. Szubtarski - pełnomocnik). Od 1997 nosi nazwę "Civitas Christiana".