W X 1917 powstał Oddział Zamojski Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich (pierwszy prezes L. Kobierzycki), w 1919 przekształcony w Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - koło, które do 1930 podlegało ZG w Warszawie.