Powstała w 1953, działając również na terenie powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego (ul. Żeromskiego 11, prezes Kazimierz  Brydak). W 1958 pracowało 25 osób, produkowano ok. 5 mln. jednostek. W 1959 zajęła się prod. materiałów budowlanych (cement własny z I-go w wojew. młyna kulowego do cementu) i zmieniła nazwę na Spółdzielnię Pracy Materiałów Bud. i Dozoru Mienia (krótko też jako Spółdz. Prefabrykacji i Dozoru Mienia) produkując pierwszego roku 405 tys. pustaków, 200 tys. cegły cementowej i 800 tys. dachówki. Przekształcona później w Spółdzielnię Prod. Materiałów Budowlanych - rocznie 6 mln sztuk jednostek budowlanych (1961). Mieściła się przy ul. Peowiaków (d. R. Luksemburg 2).