Związek Inwalidów Wojennych
Polski Związek B. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - powstał w II 1946, prezes Antoni Legieć, wiceprezes Pelagia Michalska i ks. Franciszek Zawisza. W 1949 zjednoczony z ZWZ o Narod. Demokrację (Tadeusz Sas, Bolesław Andrzejewski, Stanisław Ordyczyński), reaktywowany w 1990, prezesem Zarządu Okręgu Julian Grudzień (2004 - ponad 1 tys. czł.).
Związek Walki Zbrojnej  o Niepodległość i Demokrację (1948, ul. Sienkiewicza 1)
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Związek Sybiraków
Stowarzyszenie Polaków Eksploatowanych przez III Rzeszę, oddział wojew. powstał w 1988, prezes Michał Hudoń.
Stow. Żołnierzy AK Ziemi Zamojskiej - powstało 10 VII 1989, przew. Bolesław Sobieszczański (wiceprzew. J. Matuszewski), a następnie Świat. Związek Żołnierzy AK (najliczniejszy po warszawskim okręg) - prezes płk B. Sobieszczański (na I Zjeździe w 1990 wybrany do ZG), ob. drugą już od 2014 kadencję Sławomir Zawiślak.
Związek Wysiedlonych i Uciekinierów - Wierzycieli Skarbu Państwa z siedzibą w Zamościu - powstał w 1992 (przew. Julian Szyszko, wiceprzew. Czesław Pakulniewicz).
Stowarzyszenie Dzieci Wojny - oddział powstał w 1993, prezes Tadeusz Dorosz.
Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej, powstało 1998 (ul. Lwowska 61, prezes Wiesław Wiśniewski)
Krajowy Klub Dzieci Wołynia z siedzibą w Zamościu - powstał w 1993, przew. Julian Szyszko.
Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych  na Wołyniu z.s w Zamościu - powołane w 1992 przez sieroty wołyńskie (w 1995 przew. Janina Kalinowska, z-cy Eugeniusz Strzałkowski, Lesław Sęk, sekretarz Teresa Radziszewska, skarbnik Zofia Szwal), ob. Janusz Bernach, m.in. otworzyło Celę Wołyńską na Rotundzie, postawiło krzyże w 32 miejscowościach na terenie Ukrainy, w 2013 odznaczone nagrodą IPN "Kustosz Pamięci Narodowej".
Stow. Zamojska Rodzina Katyńska - powstało 19 XI 1994 (Katyń).
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Zamojski - jeden z dwu na Obszarze Wschodnim (od Suwałk po Przemyśl), obok lubelskiego.Działa od 1999, organizatorem i prezesem został Jerzy Matuszewski (70 czł., szefem obwodu zamojskiego Teofil Niemczuk), od 2001 prezesem Zbigniew Chałupka (wcześniej  wiceprezes, 118 czł. kombatantów), następnie Mieczysław Sawicki.
Związek Żołnierzy LWP - w 1994 z udziałem 59 osób powstał oddział wojew. (ob. rejon.), prezes płk Czesław Pakulniewicz, od 2013 Bronisław Witkowski, w 2009 zmienił nazwę na Zw. Weteranów i Rezerwistów WP.
26 II 1996 na zebraniu 10 działających stow. i związków utworzono Wojew. Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych  (przew. Bolesław Sobieszczański, wiceprzew. J. Matuszewski, J. Grudzień, S. Tor, sekr. Z. Steller).
Stowarzyszenia związane z najnowszą historią:
Związek b. Więźniów Polit. Zamojszczyzny z lat 1944-89 - działa od 1990 - prezes ZG Jerzy Matuszewski, od 2002 Tadeusz Ostrowski (1995 - 713 czł.).
Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny
Związek "Solidarności" Polskich Kombatantów - w 2011 powstał Zarząd Regionu (prezes Marek Splewiński, sekretarz Władysław Kowalski, skarbnik Zbigniew Mazurek).