Ur. w Szczebrzeszynie, od 1873 w Zamościu. Był synem zamojskiego notariusza Franciszka (osobne hasło). Zawodu uczył się u W. Suchowierza. W 1897 nabył od siostry Bronisławy Ułasewicz dawny zakład pioniera zamojskiej fotografii Strzeleckiego. W czasie wojny w Rosji (m.in. w Połtawie, wrócił w 1918), w zakładzie w tym czasie pracował wspólnik W. Suchowierz (1/4 udziałów). Przez blisko 40 lat prowadził znane w Zamościu atelier "Fotografia Artystyczna" przy Rynku Wielkim 11 (drewniane, w miejscu stało w miejscu rozebranej w 1886 kamienicy), jak podawał nagrodzone w 1889 (a więc przed nim) listem pochwalnym w Warszawie. Posiadał tam tło do grup, tła z samochodem, łódką, skałą. Wykonywał wszelkie roboty - jak się reklamował - paszportowe, pocztówkowe, gabinetowe, portrety wszelkich wymiarów, grupy zbiorowe i składowe, widoki wnętrz fabryk, kościołów, sal, maszyn (1929). Obsługiwał miejscowe uroczystości (m.in. pobyt Piłsudskiego i Mościckiego, otwarcie banku, tableaux, itp.).
W 1889 wydał pierwszą serię (druk w renomowanej firmie w Moskwie) unikalnych dzisiaj pocztówek zamojskich. Zachowało się sporo jego bezcennych, doskonałych zdjęć Zamościa (ok. 20 szklanych klisz w zbiorach IS PAN, w tym słynnej fotografii kościoła franciszkańskiego przed rozbiórką frontonów), które znalazły się m.in. w Przewodniku M. Pieszki. W rozproszeniu zachowały się liczne fotografie portretowe zamościan. Ok. 140 fotografii posiada Archiwum Państwowe w Zamościu (wystawa w 2009) a 20 klisz szklanych z widokami Zamościa z pocz. XX w. Muzeum Zamojskie.
Przed I wojną był też agentem Tow. "Przezorność". Był długoletnim komendantem straży pożarnej I-go rejonu (ponad 30 lat pracy), zarządzał herbaciarnią Towarzystwa Trzeźwości. Współzakładał chór "Lutnię", działał w "Sokole" (gospodarz gniazda). Dwukrotnie żonaty, pozostawił 2 córki i syna. W 1926-36 posiadał drewniany dom (ul. Partyzantów 43). Zm. w Zamościu (pod koniec życia zamieszkał w Szczebrzeszynie). W 2009 wystawę jego fotografii zorganizował Archiwum Państwowe w Zamościu. Jego brat Bolesław był w obsłudze wykolejonego w 1887 pociągu carskiego. W 2023 album z fotografiami (80 zdjęć) przekazał do Muzeum Fotografii jego prawnuk Dariusz Welsyng z Olsztyna (jego ojciec Jerzy ur. w Zamościu.


 * Zamknięty niedawno polski zakład fotograficzny, dzięki poparciu ludzi dobrej woli, został ponownie otwarty pod firmą "Jan Strzyżowski i s-ka" (1913)
 * W l.30. reklamował zakład afiszem - Jeśli masz narzeczonego, narzeczoną, kogo w wojsku, kogo w Ameryce i chcesz im sprawić niespodziankę, to daj im swoją fotografię, więc idź natychmiast do zakładu Strzyżowskiego Rynek 6 (obok Ratusza)