Ur. w Kijanach, ukończył gimnazjum w Lublinie, gdzie uczył się zawodu u Nowaczyńskiego. Przybył tu w 1875 z Warszawy, w 1879 otrzymał zgodę na otwarcie zakładu fotograficznego (jeden z dwu w tym czasie w guberni). W 1878 opublikował w "Tygodniku Ilustrowanym" artykuł Zamość i jego zabytki (s. 123) a na wystawie powiatowej wystawił bardzo ładne portrety fotograficzne w różnych rozmiarach. Wydał unikalne dzisiaj - Album zamojskie z bezcennymi fotografiami Zamościa z tamtego czasu. W 1884 powstał, niezrealizowany jednak, projekt jego domu z atelier (Rynek Wielki 11). W 1886 skazany na dożywotnie zesłanie na Syberię za podpalenie domu celem otrzymania odszkodowania. Jeszcze z pocz. XX wieku przebywał na zesłaniu. Zakład odsprzedany został -  Bronisławie Ułasewicz.


 * Największą miejscową sensacją było oskarżenie Strz. - właściciela zakładu fotograficznego o podpalenie własnego domu, celem wyłudzenia asekuracji. Nabył stary dom na [przedmieściu] usunął kosztowności, zamknął na klucz i wyjechał za granicę. Strz. ostentacyjnie zamykał dom przy służbie, pieczętował puste szafy i kufry. Potem dwaj lokatorzy na poddaszu zauważyli [13 kwietnia 1885 r.] dobywający się dym. Dzięki jednemu znaleziono lont siarkowy. Przez całe mieszkanie koniec lontu wyprowadzono przez dziurkę na ulicę, gdzie został niezauważenie zapalony. Tylko dzięki brakowi powietrza i strażakom odkryto machinację, a jeszcze uratowano życie dwu osób. Piorunujące wrażenie wywołał wyrok wydany w dwa dni: 10 lat ciężkich robót i wieczne osiedlenie się na Syberii. Wśród najbliższych rozległy się łkania, a nieszczęsny Strz. runął bez przytomności na kratki bariery. ("Gazeta Lubelska" nr 51 z 5 III 1886).
* Sprawę Strzeleckiego fotografa z Zamościa rozpatrywała izba sądowa w Warszawie, uznała go winnym, zmniejszając wyrok do osiedlenia się w mniej odległych miejscach Syberii.  ("Gaz. Lub." nr 145 z 6 VII 1886).
 * W 1894 na wystawie we Lwowie za piękne zdjęcia nagrodzono brązowym medalem Kazimierza Strzeleckiego z Czortkowa (był tam zakład fotograficzny K.J. Strzeleckiego) .