Początkowo prefekt religii greko-unickiej, Od 1851 kapelan cerkwi garnizonowej w d. pałacu (boczny pawilon), w 1864 powierzono mu naukę religii w szkole początkowej przy cerkwi, jej proboszcz, w 1869 wymieniany już jako ksiądz prawosławny. Był też proboszczem w Chełmie (1874-1909). Od 1882 uczył w progimnazjum języków starożytnych, gorliwy rusyfikator, znienawidzony przez uczniów. Posiadał dom przy ul. Kościuszki. Pochowany na zamojskim cmentarzu prawosławnym.