Czynne w 1908-10, założone przez niosące pomoc panie z towarzystwa (żony urzędników, ludzi wolnych zawodów, kupców), prezes Janina Biernacka. Nie przejawiała większej działalności, poza założeniem biblioteki przy parafii. W 1909 wyszła Ustawa Stowarzyszenia Służących p.w. Św. Zyty w mieście Zamościu (druk. Szpera). 

* Członkinie:
Joanna Anatolia c. Leopolda Biernawska z d. Uszyńska,
Lucyna c. Aleksandra Cieszkowska z d. Drac,
Zofia c. Józefa Krzyczkowska z d. Sobierańska,
Klementyna c. Aleksandra Stodołkiewiczowa z d. Nowińska,
Emma c. Wilhelma Kowalewska z d. Freiberg,
Maria c. Stanisława Jaśkiewiczowa z d. Naruszewicz,
panna Wanda c. Ksawerego Pomianowska.
panna Maria c. Ksawerego Żukowska.