Firma powstała  w 1 VIII 1997 na bazie upadłego "Metalplastu" (ul. Kilińskiego 86), dzierżawionego najpierw przez "Stalprodukt" z Bochni, ob. w składzie Grupy Kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykonywano najpierw drzwi stalowe, stopniowo rozszerzając produkcję - bramy segmentowe, stolarkę anonimową, od 2017 unikatowe drzwi Mastertherm. Oferta firmy trafia także za granicę. Zatrudnienie w 2010 - 125, 2018 - 150 prac., prezes Jacek Węgrzyn.