Ur. w Brzesku, studiował na KUL. Od 1936 w Zamościu był prefektem gimnazjalnym. Z jego inicjatywy sprowadzono do kościoła św. Katarzyny relikwie św. Andrzeja Boboli (osobne hasło: Relikwie). W 1939 w podziemiu kościoła przechowywał Hołd Pruski (osobne hasło). Był więźniem Rotundy, Sachsenhausen i Dachau (do końca wojny), a po wyzwoleniu proboszczem i dziekanem w Mełgwi, Chełmie, Starym Zamościu (1955-65) i Kazimierzu, czł. Rady Biskupiej Budowy Kościołów. Ponownie zamieszkał w Zamościu jako emeryt. Doktorat nosił tytuł Wpływ św. Augustyna na życie Jana Zamoyskiego. Autor Duszpasterstwa w szkole powszechnej (Zamość 1937). Jego wspomnienie związane z ukryciem "Hołdu" wyróżniono w konkursie pamiętnikarskim (Wspomnienia więźniów Zamku lubelskiego Warszawa 1984). Miał dar pięknego, logicznego, mówienia, baryton (B. Waluda). Mieszkał m.in. na ul. Granicznej. Zmarł w 48 roku kapłaństwa. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (E).