Ur. w Bochni, ukończył historię sztuki na KUL (1962) i podyplomowe studia z muzealnictwa na UJ. Początkowo pracował na kolei, od 1976 związany z Zamościem, w 1980 został kierownikiem pracowni konserwacji dzieł sztuki PKZ. W 1984-2003 był kierownikiem Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał", jego organizatorem. Jest twórcą ówczesnej ekspozycji plenerowej i pomnika żołnierzy AK. Był też kuratorem dla nieletnich.