Z zawodu agronom, w Zamościu od 1924, był długoletnim sekretarzem Stow. Kupców Polskich (od 1927), pracował też w związkach rzemieślniczych i młynarzy. W 1930 wybrany został posłem z listy BBWR. Był radnym RM i jej delegatem do Rady Powiatowej. Działał w Zw. Młodzieży Wiejskiej (w ZW), OZKR, LOPP. Wykładał na kursach rolniczych, pisał artykuły. Posiadał majątek w Kol. Hyża. W 1939 wyjechał z Zamościa.