Biskupem był w 1677-96, cały ten czas również kanclerzem Akademii Zamojskiej, senatorem, prałatem gnieźnieńskim. W 1678 wizytował Akademię, w następnych latach tocząc spór z ordynatem o władzę nad nią. Biskup na tle obrazoburczego obrazu w Kolegiacie (lis każący do kur) i błędów Lutra w Akademii miał na synodzie w 1694 surowo naganić Zamoyskich (nawet, jak ktoś napisał wyłączyć z jedności kościoła).
W 1689 poświęcił kościół franciszkanów (w kościele do XIX w. wisiał jego portret), przeniósł wówczas także z przedmieścia do bonifratrów cudowny obraz Matki Boskiej.