Z wieloma państwami Zamość ma bogate historyczne i współczesne kontakty, przede wszystkim z Włochami i Francją. Na dobre i złe łączyły się dzieje miasta z Niemcami, Austrią i Szwecją. Wymienić też trzeba Czechy, Danię, Belgię, Holandię, Anglię, Szkocję, Szwajcarię, Hiszpanię, Węgry, Rumunię oraz USA i Brazylię (osobne hasła). Z europejskich państw nie omówiono tu oddzielnie rzadszych już związków z Bułgarią (artyści w 1966, dni przyjaźni i kontakty z Tołbuchinem w l. 70., małżeństwa pol.-bułgarskie), Finlandią (gościł przewodniczący Demokratycznego Zw. Narodu Fińskiego, 1972), Norwegią (w 1984 delegacja młodzieży, korzystanie z funduszy norweskich przy rewitalizacji Starego miasta), Portugalią (stamtąd był złotnik wrocławski twórca relikwiarza św. Piotra w Kolegiacie, w 1997 na kongres UNESCO jeździł tam prezydent i przewodniczący RM). Zabrakło w tym zestawieniu Rosji (ZSRR), kraju który najmocniej odcisnął się na przeszłości miasta i jego obecność widoczna jest w znacznej liczbie haseł. Ponadto łącznie już opisano kontakty z państwami Ameryki, Azji i Afryki (osobne hasło).
Do Australii dotarł (1980) zamościanin Wiesław Walczuk i jest teraz właścicielem firmy Maplemister Ltd (wysokociśnieniowe czyszczenie) wartości 8 mln $ (130 prac.). Razem wymieniono tu blisko 60 państw.
Do Akademii Zamojskiej docierali, sporadycznie jednak, studenci nawet z Hiszpanii, Francji i Danii.
25 VI 1956 przebywali w Zamościu dziennikarze zagraniczni, taka powtórka miała miejsce w ramach III Press Tour, wśród 42 dziennikarzy m.in. z Holandii, Szwecji, Japonii, Francji, Ukrainy, Niemiec, Czech i Rosji. Pierwszy raz większe grono cudzoziemców gościło w 1961 byli to uczeni gleboznawcy goście kongresu z 17 krajów (m.in. Chiny 3, Meksyk 1, USA 7, WB 5, Austria 1, Belgia 2, Czechosłowacja 4, Bułgaria 4, Francja 1, Jugosławia 1, NRD 10, Holandia 2, NRF 10, Norwegia 1, Węgry 4, ZSRR 6). W kolokwium poświęconemu przesiedleniom (1972)  wzięli udział historycy ZSRR, Włoch, USA, Czechosłowacji, Węgier, NRD, RFN, Jugosławii, Rumunii, Belgii i Francji. W VII 1974 w międzynarod. obozie pracy uczestniczyli m.in. młodzi ludzie z WB, Szwajcarii, Holandii, i Irlandii, a w 1975 dziennikarze (22), m.in. z Chin, Grecji, Szwecji i RFN.
W 1991 Zamość zwiedziła delegacja OECD z 11 krajów m.in. Austrii, Francji, Włoch, USA. WB, Japonii, Hiszpanii, Szwecji. Aż z 37 państw byli tu 17-18 X 1980 delegaci UNESCO (przybyli jeszcze raz w 1994, reprezentując 20 krajów - osobne hasło: UNESCO...). 35 nacji reprezentowali w 1995 studenci podczas warsztatów EASA (osobne hasło) i 40 dziennikarzy z 8 państw, m.in. Japonii i USA, a nieco później również kolarze z 14 państw, nawet z Australii i Nowej Zelandii (osobne hasło: Tour de Pologne).
W 2010 uczestnikami Konferencji naukowej "Sztuka Ormiańskiej Diaspory", byli historycy sztuki, historycy i konserwatorzy zabytków z 19 krajów (Armenia, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Izrael, Japonia, Macedonia, Polska, Rosja Rumunia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).


* W 2016 na 10 zamojskich ogólniaków angielskiego uczono w 10, niemieckiego 8, rosyjskiego 7, francuskiego 4, hiszpańskiego 3, włoskiego 2, łaciny 1 (III LO)