Powstała decyzją Ministerstwa WRiOP z 24 X 1929 początkowo jako Kursy Muzyczne im. M. Karłowicza (wzorowane na lwowskich szkołach muzycznych), przekształcone wkrótce w Prywatną Szkołę Muzyczną im. M. Karłowicza. Mieściła się przy ul. Partyzantów (na przeciw ob. WDK), potem przy ul. Orlicz-Dreszera 4 (kilka lat) i ul. Sienkiewicza 9. Była to prywatna szkoła utalentowanej skrzypaczki i organizatorki Marii Lisienieckiej (do 1936). Kierowniczką była początkowo Maria Romanowska. Dzieci uczyły się gry na skrzypcach i fortepianie (pierwszego roku 5 i 7 uczniów) po roku wprowadzono śpiew, instrumenty dęte i gimnastykę rytmiczną (3-letnia). Przy szkole ogniskowało się życie muzyczne Zamościa, oprócz dorocznych popisów przy wypełnionej sali kina, koncerty popularne. W 1936 miała 50 uczniów, prowadziło ją odtąd małżeństwo - Franciszek i Emilia Rożynkowie (skrzypek i pianistka), a uczyły m.in. także ceniona pianistka ze Lwowa Emma Kotarbówna, Joanna Góranowska i Zofia Szreybrowska. Czynna była do 1942. Od 1938 przy szkole działało Studium Artystyczno-Muzyczne "Startmuz" (osobne hasło "Szopka Zamojska").