Powstała w 1928 jako Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa, przejmując część dzieci z "jedynki" i w jej budynku początkowo mieściła się, jej pierwszą kierowniczką była Stefania Kłosińska. Za sprawą gen. Bortnowskiego otrzymano plac pod szkołę. W 1935-36 wybudowała nową drewnianą, parterową szkołę firma "Czerski i Jakimowicz" (w zamian za otrzymane od miasta tereny), poświęconej  1 IX 1935 i tak jak ulica (nr 7) otrzymując im. Królowej Jadwigi. W 1937 - 680 uczniów. W czasie okupacji budynek zajęli Niemcy (uczono się przy ul. Pereca 34, następnie w Infułatce), a w 1944-45 mieszkali w nim repatrianci. 17 V 1947 szkołę odwiedził ks. bp Wyszyński. W 1946/47 liczyła 479 uczniów, 1957 - 746 (z 2 klasami na Karolówce). W l. 50. Szkoła Ogólnokształcąca st. podstawowego nr 5. Czynna do 1975 (później przez ok. 10 lat była tam "siódemka", następnie szkoła specjalna). Budynek rozebrano w 2004. Kierownicy: 1929-52 Stefania Kłosińska, 1952-70 Jan Kniaź, 1970-72 Marian Hamerski, 1972 Alicja Sitarz, 1972-75 Edward Jurczak.