Kamień węgielny położono 8 X 1969, otwarta 11 IX 1970 (ul. Peowiaków 30a, 17 sal, w tym 13 lekcyjnych). Przejęła ok. 500 uczniów "trójki", od 1986 rozbudowana (9 sal). Od 28 IV 1972 imię W. Łukasińskiego. W ciągu 25 lat ok. 2200 absolwentów, 59 laureatów konkursów wojew., 130 nauczycieli (od pocz. Grażyna Orłowska, Maria Poździk, Danuta Hawryluk, Maria Serba, Irena Smoła, Barbara Sokołowska). Uczniowie: 1970 - 500 (18 sal - 14 lekcyjnych), 1985 - 1091 (36 oddziałów), 1995 - 1279 (85 nauczycieli), k. 2018 - 281. Dyrektorzy: 1970-82 Hieronim Kułaj, 1982-83 Edward Janczak, 1983-88 Jan Kaźmierczuk, 1988-92 Barbara Sokołowska, 1992-97 Maria Furmańczuk, 1997-2003 Dorota Pintal, od 2003 Barbara Grądkowska. i ponownie D. Pintal.