Ur. w Brześciu n. Bugiem, z pochodzenia Litwin, ukończył PLSP w Zamościu. W szkole był redaktorem pisma "Refleksy", z jego inicjatywy powstała też efemeryczna "Grupa 58". Studia na ASP w Warszawie (1959-65, uczeń Eibischa) ukończył z wyróżnieniem, podróżował do Czech i na Węgry. Malował pejzaże, chmury, drzewa, kwiaty, portrety dziecięce (m.in. gwasze i pastele), miał 4 wystawy indywidualne (pierwsza w 1968), później m.in. wystawy pod auspicjami ambasadora Litwy, również w 1997 (Kazimierz D.).  Zmarł nagle.