Ur. w Zamościu, rodzinnie związany z Łapiguzem, absolwent tutejszego LO (1961), ukończył studia na UMCS (1966), w 1973 doktorat, 1990 habilitacja, 1999 profesor, 2003 prof. zwyczajny. Od 1990 kieruje Zakładem Historii Średniowiecznej Polski na UMCS, zajmuje się sprawami osadnictwa i rozwojem miast przed rozbiorami. 2008-2012 prorektor UMCS. Promotor 12 doktoratów i 161 prac magisterskich, autor 160 publikacji (2000), głównie dotyczących ośrodków miejskich Lubelszczyzny, redaktor naczelny "Regionu Lubelskiego", przewodniczący Wojew. Rady Towarzystw Regionalnych.
Kilka publikacji poświęcił Zamościowi, m.in. przywilejowi lokacyjnemu miasta, gdzie sprostował błędną datę jego ogłoszenia (wyd. 1980). Był również wykładowcą i dyrektorem studium podyplomowego na WSH-E w Zamościu. Pomysłodawca j główny organizator największej w dziejach Zamościa konferencji poświęconej Janowi Zamoyskiemu (2005), przewodniczący Rady Muzeum Zamojskiego (4 kadencje), wyróżniony tytułem "Amicus Museum" (2019). Był działaczem ZTPN, sekretarz red. "Rocznika Zamojskiego". Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP (2012).