Też Szeroka Dla, Szerokadle - nieokreślona dokładnie przestrzeń w północno-wschodniej części Zamościa, m.in. Majdan, pola przy ob. ul. Kilińskiego i Infułackiej oraz przy drodze do Stabrowa, sporadycznie też skraj Nowej Osady). Na jej terenie znajdowała m.in. posiadłość Jabłońskich (cegielnia, wiatrak), później określana jako Pawłówka.
W nomenklaturze notarialnej określana jako "miejscowość", względnie "dzielnica" i wzmiankowana od 1 ćw. XIX w. (np. formy w Szerokiey Dli, Szyrokadla), w 1 poł. XIX w. często uzupełniano nazwę o termin Uroczysko (w 1832 Uroczysko Szerokadla Pod Twierdzą Zamość, w 1867 Uroczysko Szerokadla w obrębie pól Nowej Osady). Nie znana etymologia tej nazwy, prawdopodobnie od Szeroka Dola - dola jako synonim części, udziału, działki.


* Przykładowe lokalizacje Szerokadli wg dawnych akt hipotecznych (granica od płn. / od płd.):
- gościniec Wygon/droga do traktu hrubieszowskiego,
- gościniec Wygon/do cmentarza prawosławnego,
- Wygon/droga na cmentarz,
- Wygon/droga do cegielni,
- droga Wygon przecięta przez tory z Jarosławca/grunty Piłata,
- trakt hrubieszowski/obecna „granica”,
- droga/tor kolejowy,
- droga polna/tor kolejowy,
- droga polna/cmentarz żydowski,
- droga sztabrowska/grunty Zakrzewskiego,
- tory/droga sztabrowska,
- droga szopińska/gościniec hrubieszowski (od wsch. miedza gruntów infułackich).