Ur. w Szaniawach (Łukowskie), szlachcic, przybył do Zamościa w 1866 z Siedlec. Wg inskrypcji z nagrobka Kapitan b. Księstwa Warszawskiego. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).