W wydanym w 1805 w Zamościu podręczniku Fundamenta początkowe reguł rysunkowych przedmowa tłumacza książki Wojciecha Gutkowski skierowana została do uczniów szkoły politechnicznej zamojskiej, a dedykacji Stanisławowi Zamoyskiemu mówi się o zaprowadzeniu przezeń szkoły politechnicznej. Wskazuje to, że Gutkowski stworzył przy Liceum Królewskim (osobne hasło) zawiązek pierwszej w kraju szkoły technicznej urzeczywistnionej później w szerszym zakresie w warszawskiej szkole przygotowawczej do instytutu politechnicznego.