Pierwszym znanym z nazwiska szklarzem był zm. 1653 Jakub Broszkiewicz z Rynku Wodnego. W 1918 na liście wyborców byli szklarze Aron Fass i Herszhorn (Pl. Targowy). Przed wojną znany zakład prowadził m.in. koszarach Aleksander Wroński. Do najbardziej znanych mistrzów tej branży należeli: Czesław Waga (od 1946, przez pół wieku), ob. syn Adam, Adam Feldman (od 1951, ul. Żeromskiego) i Andrzej Małyszka (od 1942, ul. Łukasińskiego, potem Pl. Stefanidesa).
W 1944 powstał Cech malarzy i szklarzy. W 1954 punkty szklarski w Nowym Rynku 1 i szklarsko-ramiarski przy ul. Ormiańskiej podległe SP Szklarzy w Lublinie włączono do Powiatowej SP Wielobranżowych Usług Rzemieślniczych w Zamościu. W 1993 notowano tylko 8 szklarzy, 1998 - 12.


 * Pierwszy zakład A. Wagi znajdował się przy ul. Pereca - szopa w miejscu ob. wejścia do Liceum Plastycznego. Ponieważ nie wolno było wywozić odpadów szkła zasypywał je w piwnicy i gdy kopano fundamenty pod kamienicę wywieziono stamtąd 4 wywrotki szkła.