W 1591 było ich najwięcej spośród rzemieślników (1591 - 12, 1709 - 29, 1821 - 40, 1828 - 54, 1847 - 6, 1859 - 8). Ich cech był jednym z najstarszych w mieście i przetrwał bez zmian do pocz. XX w., mieli monopol w obrębie 2 mil. Sprzedawali swoje wyroby wyłącznie w nadanych im w 1621 jatkach za ratuszem (24). W zamojskich pracowniach  korzystano z 10 do 80 kopyt "usarskich" czy "wołoskich". Ponownie po przerwie cech zarejestrowano 11 IV 1925 jako Cech Szewców Chrześcijan pow. zamojskiego (starszy - Stanisław Kruk, podstarszy Franciszek Ferens).
W 1912 Zamość reprezentował podczas Zjazdu Szewców Polskich w Warszawie S. Gibulski i  i S. Cybulski. Wcześniej powstał Związek Szewców Chrześcijańskich (1924 - kier. Andrzej Dziuba). W V 1932 zarejestrowano Tow. Pomocy Szewców Majstrów w Nowej Osadzie. Przed wojną utworzono Chrześc. Spółdzielnię Szewców "Jedność" (8 osób, ul. Kolegiacka).
Do bardziej znanych szewców należeli: Stanisław Gibała vel Gibulski (rozstrzelany przez Rosjan w 1914) - jeden z najbardziej uspołecznionych mieszkańców Zamościa, Paweł Kołtun zm. 1951 (od 1911, jeszcze w 1944 (ul. Kolegiacka), Aleksander Sajęczuk zm. 1947 (od 1922, ul. Partyzantów), Władysław Słupecki 1891-1966 (od 1921, ul. Grodzka 8), który w 1944 stanął na czele cechu, Jan Dworniczak 1899-1961 (od 1927, ul. Bazyliańska 25), Antoni Ferens 1899-1974 (od 1927), Jan Kwitek kamasznik (od 1922, ul.  Ormiańska 30), Jan Jęczmionka 1912-1988 (od 1944, ul. Kilińskiego, Kolegiacka, później Ratuszowa 1), Szczepan Skorupski zm. 1995 (od 1945, ul. Kołłątaja), specjalista od "oficerek" Bronisław Ławecki 1900-1969 (ul. Lubelska 29), Michał Kiecana 1928-2010 (ul. Piłsudskiego, Lubelska 23, w 1950 starszy cechu), Paweł Palonka (Lwowska 108, w 1950 we władzach cechu), Bartłomiej Wiszniewski (Lwowska 42), Tadeusz Górecki (ul. Partyzantów). Najpopularniejsze zakłady żydowskie prowadzili Waksman, Guthajt i Holc.
Po wojnie cech zastąpiono Spółdzielnią Skórzanego Cechu Rzemieślniczego (1947 - prezes W. Słupecki, 102 czł.). W II 1949 zakłady kat. I posiadali: J. Jęczmionka, M. Kiecana, B. Ławecki, W. Słupecki, B. Wiszniewski. W 1955 - 7 zakładów uspołecznionych, 1958 - 19, 1980 - 11 zakładów. W 1965 zakład najwyższej kat. II posiadał Jan Gdula przy ul. Grodzkiej 7. W 1957 w komisji podatkowej był kamasznik Paweł Obuchowski.


 * Wśród przybywających od 1785 kolonistów niemieckich  był szewc Morau.
 * Przed wojną na Browarnej był szewc Żyd Motyl. Swój warsztat  miał w lichej komóreczce, gdzie stukał młotkiem przy świeczce, reperujac każdy but, choćby rozlatujacy się chodak. Ale Motyl  był chałajowaty i zdarzało się, że po zakończeniu szmulania przy butach zapominał zgasić świeczkę i raz w nocy wybuchł wielki pożar ku przerażeniu całej ulicy. Żyd opowiadał wtedy wszystkim, że go podpalił Żyd konkurent z ul. Piłsudskiego i był z tego bardzo dumny. (M. Matuszewska)

.
W 1938 szewc Srul Bukowicz napadł z nożem na Rynku z nożem szewca Matusa nie chcącego zwrócić gotówki.
 * Marek Jawor - na moim piętrze przy ul. Zamenhofa mieszkał pan o nazwisku Krawiec. W swoim mieszkaniu prowadził on zakład ...szewski.