Ur. w Zamianach na Zamojszczyźnie, działał w BCh. Był przewodniczącym Wydz. dla nieletnich Sądu Powiatowego, później radcą prawnym. Działał w TWP (w l. 60. sekretarzem ZP, później wiceprzewodniczącym ZW), TKKŚ, Komitecie Przeciwalkoholowym (prezes oddz. wojewódzkiego). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.