Pierwsze doświadczenia z pracy na rzecz potrzebujących wyniosła z rodzinnej Łodzi. Jest pomysłodawczynią utworzonego w 2002 Zamojskiego Centrum Wolontariatu, jednej z najbardziej aktywnych i pożytecznych stowarzyszeń na terenie Zamościa, organizatorką szkolnych grup wolontariuszy. Kieruje nim od początku (z roczną przerwą) jako prezes. Nominowana do nagrody Moranda 2011 i 2012.