Wg inwentarza z 1765 w Kolegiacie było 98 ornatów, 22 kapy i 22 dalmatyki. Kolekcja szat liturgicznych należy do najcenniejszych w zbiorach Muzeum Sakralnego. Tworzy ją 17 ornatów, 1 kapa, 3 dalmatyki i 4 infuły (wszystkie w galerii). Ornaty w większości zachowane wraz ze stułą, w mniejszej liczbie z manipularzem (w liturgii przedsoborowej nakrycie kielicha), bursą, palką, chustą. Na szczególne wyróżnienie zasługują:
 - ornat z 1583 biały haftowany złotem i srebrem, pierwotnie w kościele św. Krzyża, podarowany przez Jana Zamoyskiego,
 - komplet z czerwonego złotogłowiu z herbami Jelita (Florencja, 1601),
 - ornat zielony z tkaniny tureckiej z motywami ostu z XVI/XVII w.
 - ornaty czerwony i zielony, jedwabny, brokat z wypukłym haftem, z herbami "Jelita". z 1612-18,
 - ornat czerwony z XVI w.
 - ornat i dalmatyka z jedwabiu francuskiego (Lyon, 1 poł. XVIII w.),
 - ornat z krzyżami greckimi i pasem ormiańskim (pocz. XVII w.),
 - ornat czarny z emblematami śmierci (czaszki) i motywem zegara, łącznie cztery,
 - infuła haftowana perłami z herbem Jelita (pierwszego infułata?), ponadto dwie z XVII w.,
 - welony, bursy w kompletach, najstarszy welon z 1583,
 - ponadto infułackie - rękawice liturg. z XIX w., pantofle liturg. haftowane z  XVIII w.
W 1913 zwiedzająca kolegiatę Warszawianka pisała o rzuconych na pastwę moli prześlicznych ornatach. W czasie okupacji ukrywane były w Zwierzyńcu. 13 IX 1970 po raz pierwszy, dzięki ks. F. Zawiszy można było na wystawie w "plenerze", z udziałem prof. W. Zina, obejrzeć szaty ze skarbca kolegiackiego.