Młodzieżowa organizacja konspiracyjna (6 II - 4 X 1949) założona w odpowiedzi na likwidację ZHP przez Edmunda Winiarskiego ps. "Wrzos" z PLSP (kmdt) i Krystynę Stanecką ps. "Szaflarska" z gimnazjum krawieckiego (z-ca), którzy  Janem Bartoszewiczem (PLSP), Ryszardem Tyrlukiem (LO) i Ireną Żuchowską (Gim. Krawieckie) spotkali się w mieszkaniu Staneckie. Należeli do organizacji także uczniowie ze szkoły ekonomicznej. Zaprzysiężenie odbyło się 9 II w celi harcerskiej na Rotundzie. Prowadzono akcję ulotkową. UB aresztowało 4-6 X aresztowało 14 uczniów, w większości z PLSP, po 3 z I Liceum Męskiego i Liceum Ekonomicznego. 22 IX 1950 w Lublinie osądzono 12 uczniów. Winiarskiego skazano na 3 lata, pozostałych na 1 do 1,5 roku (zaliczono roczny areszt). Wg publikacji H. Pająka (TZ 1990 nr 29), wyrok ogłoszono dopiero 29 I 1951, Winiarskiego i Stanecką skazano na 2 lata, pozostałych uniewinniono. Zmarnowano im 2 lata nauki.


 * Uczniowie PLSP aresztowani w X 1949 przez UB: E. Winiarski, Danuta Guz, Halina Korabius, Wanda Siwiłło, Marian Oleszczuk, J. Bartosiewicz, Edward Gołąb, Zbigniew Jeżo, Maria Krystyna Śliwińska (ob. Ściwiarska), a z pozostałych szkół K. Stanecka, R. Tyrluk, Stanisław Stasiak, I. Żuchowska, Marian Sawicki. Wg aktu oskarżenia Tadeusza Klukowskiego on także miał należeć do tej organizacji (wątpliwości ma R. Kołodziejczyk, jego kolega ze stancji).