Ur. w Zamościu, ukończył tutejsze gimnazjum, przed wojną prowadził "biuro dzienników i czasopism", działał w Związku Rezerwistów. W 1939 walczył w obronie Warszawy. Całą wojnę przeżył w niewoli jenieckiej. Po wojnie pracował najpierw w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, PZGS, od 1960 w PSS (z-ca dyrektora). Później zamieszkał w Puławach.