Ur. w Tomaszowie, ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, a w 1972 UMCS. Był nauczycielem I LO (1972-94). W 1979 został dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Kadr UW, był też dyrektorem Studium Zaocznego UMCS, później wicedyrektorem I LO (1983-93), a w 1994-2006 dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wykładał na UMCS (1989-2004) i od 2004 WSZiA (adiunkt), wykładał również w INR i WSH-E. W 1994 był kontrkandydatem w wyborach na prezydenta m. Zamościa (11:24). W 1981 obronił pracę doktorską Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym (wyd. 1987). Był wiceprezesem, a od 1982 prezesem ZTPN, z przerwą, pełnił tę funkcję do 2002. W 1986 został przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Towarzystw Społeczno-Kulturalnych. Był też wiceprezesem Fundacji Akademii Zamojskiej, radnym miejskim (1994-98, Porozumienie Samorządowe).
Jest autorem referatów naukowych i licznych prac na temat szkolnictwa zamojskiego, organizatorem sesji, był redaktorem "Rocznika Zamojskiego" i "ZKK" oraz inicjatorem i redaktorem "Zamojskiego Przeglądu Oświatowego" (1997). Autor trzech samodzielnych publikacji o I LO i Akademii Zamojskiej ponadto książki Mecenat oświatowy Zamoyskich 1784-1939 (2009), Między Lublinem i Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa (2009), oraz ok. 300 artykułów. Jego dziadkiem był Stanisław Łempicki (osobne hasło).


 * Publikacje książkowe:
  - Akademia Zamojska 1594-1784, Zamość RPK PTTK, 1988, 35 s., Zamość WODN, 2004, 42 s.
 - Bądź ukochanej Ojczyzny podporą, Zamość nakł. autora 1992, 84 s., ZTPN 1998, 148 s.
 - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w latach 1944-1987, Zamość ZTPN, 1987, 133 s.
 - Mecenat oświatowy Zamoyskich, Zamość nakł. autora, 2009,  236 s.
 - Między Lublinem a Lwowem, Zamość PTH, 2009, 175 s.
 - Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa PWN, 1987, 228 s.
 - Zamość, Zwierzyniec, 2004, [18] s.
 - Zamość europejskie miasto kultury, Zamość WSZiA, 2010, 99 s., GreenArt Zamość 2017, 100 s.
 - Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916-2016, Zamość 2016.