Pochodzi z ziemi słupskiej, absolwentka pedagogiki na UMCS, przez pewien czas była pracownikiem dydaktycznym AWF Biała Podl. i UMCS (Wydział Pedagogiki i Psychologii). W 1978-2000 była dyrektorem BWA (następnego roku zwolniona z pracy), tworząc w nim główny w Polsce i znany za granicą ośrodek ilustracji dziecięcej. Zgromadziła, m.in. kupując archiwalne prace, największą w Polsce kolekcję ilustracji, organizowała jedyne w kraju plenery dla twórców ilustracji i cieszące się wielką popularnością wystawy, kilkadziesiąt w kraju i kilkanaście za granicą  (nawet w Chinach, Egipcie i na Kubie). Od 1987 przygotowywała ekspozycje na Biennale Ilustracji w Bratysławie. Z prezentacjami zamojskimi wyjeżdżała do wielu krajów, także poza Europą. Z jej inicjatywy doszło do wydania szeregu wartościowych katalogów. W 2006 nagrodzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w 2014 odznaczona brązowym medalem Gloria Artis.


 * Dopiero po 20 latach artyści uświadomili mi, że zrobiłam coś, co miało duże znaczenie dla polskiej kultury.  (wypowiedź dla "Polityki" nr 28 z 2015)