Ur. w Kielcach. W 1926-28 pełnił urząd rektora Politechniki Warszawskiej. Był mężem Stefanii, zięciem zamojskiego aptekarza Zdzisława Kłossowskiego (osobne hasło). Przebywał wielokrotnie w Zamościu, m.in. bawiąc na wywczasach letnich