Ur. w Zamościu, tu ukończył liceum (1938). Służył w hrubieszowskim p.s.k., był tam najmłodszym podchorążym. W 1939 brał udział w bitwie pod Mokrą, za którą został odznaczony w 1968 Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Był trzykrotnie ranny. W 1942 osadzony w obozie, z którego uciekł. Od 1944 w Zamościu. W 1952 uzyskał dyplom mgr farmacji na AM w Lublinie, był asystentem w zakładzie chemii farmaceutycznej. W 1965-85 kierował Miejską następnie Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pełnił też stanowisko z-cy kierownika Wydziału Zdrowia. Mieszkał przy ul. Narutowicza. Z żoną Zofią prowadził tam prywatne laboratorium analityczne.


 * Dom przy ul. Narutowicza 21 wzniósł ojciec Władysław Szymura w 1934 wg proj. T. Zaremby.