Ur. w Borszczowie (Tarnopolskie), posiadała "wykształcenie domowe", przed wojną była działaczką skautingową na Wołyniu, przez ponad 10 lat pracowała jako wychowawczyni w prywatnych domach. Przybyła do Zamościa jako repatriantka z województwa stanisławowskiego. W 1946-49 kierowała Domem Dziecka potem pracowała tam jako higienistka (mieszkała na jego terenie, potem na ul. Jasnej), była uwielbiana przez wychowanków. Jej mąż był oficerem PSZ na Zachodzie. W 1959 wyjechała do męża w Wielkiej Brytanii, zm. w Bradford.