Ur. w Łabuniach, szewc z ul. Młyńskiej 34, w 1939 opuścił Zamość z Armią Czerwoną. Od 1941 w Armii Andersa, st. strzelec 2 baonu strzelców karpackich. Poległ 12 V w bitwie o Monte Cassino. Jest jedynym zamościaninem spoczywającym na tamtejszym cmentarzu wojskowym.